Středisko Ignis Brno

Naše středisko tvoří šest oddílů: 20. dívčí, 26. dívčí, 27. chlapecký, 72. chlapecký, 91. chlapecký a 72† oddíl oldskautů. Všechny oddíly jsou křesťansky a duchovně zaměřené.

Ignis, lat. „plamen“ nebo také „oheň“, není pro nás nějaké náhodné slovo. Plamen nám symbolizuje Boží světlo, ochranu, život, sílu a energii. Chceme být druhým lidem (a hlavně dětem a mladým lidem) světlem ve tmě a ukazovat cestu tápajícím.

Oheň a kruh okolo ohně jsou také součástí skautské tradice, skautský slib se skládá u ohně a i naše středisko zahájilo svoji činnost u ohně. Kouzlo táborového ohně a kruhu je zkrátka součástí našeho výchovného působení.

Středisko vzniklo na začátku roku 2017, což bylo slavnostně potvrzeno u zakládajícího ohně na základně Vranov 7. 1. 2017. Naše kořeny ale sahají daleko do minulosti – do roku 1933, kdy vznikl 26. dívčí oddíl, do roku 1945, kdy v Kohoutovicích vznikl 72. chlapecký oddíl, do roku 1946, kdy při farnosti sv. Tomáše vznikl 91. oddíl a konečně do roku 1968, kdy vzniklo středisko Řehoře Mendla, jehož jsme byli do počátku roku 2017 členy.

Jsme hrdí, že máme na co navazovat. Chceme rozvíjet, ale také uchovávat, prověřené skautské tradice, skautské principy a zákony. Naše oddíly používají promyšlený systém skautské výchovy: vedou děti ke spolupráci, týmovému duchu, všestrannému duševnímu a tělesnému rozvoji, kamarádství a samostatnosti.

Vedoucím střediska je br. Všezňa - Ondřej Švéda, jeho zástupci jsou br. Doktor - Petr Pakosta a Štěpi - Štěpánka Březinová. Hospodářem střediska je br. Všezňa - Ondřej Švéda.