Naše oddíly

Středisko Ignis Brno tvoří tři oddíly, které pracují s dětmi a mladými lidmi od věku Benjamínků (5 let) až po rovery a rangers (cca 18 let) - 26. dívčí oddíl a 72. chlapecký oddíl a 91. chlapecký oddíl - a jeden oddíl oldskautů (72†).

26. dívčí oddíl

"Kde my jsme, musí růže kvést, jsme skautky Brno dvacet šest!"

Jsme dívčí oddíl s rozšířenou duchovní výchovou mající již více než osmdesátiletou tradici. Najdete u nás všechny věkové kategorie od benjamínků až po rangers, v současné době máme přes 70 členek.

Vedoucí oddílu je Lenti – Lída Březinová, ta ho za podpory svých zástupkyň Štěpi – Štěpánky Cvrkalové a Martičky – Martiny Pitnerové a dalších rangers a činovnic, vede.

Působíme při farnostech Staré Brno a Kohoutovice. Scházíme se v našich klubovnách na Křížkovského 23a, holky z Kohoutovic pak za laskavého svolení Žebětínské farnosti v Domku Svaté rodiny na Bašného 40 v Kohoutovicích.

Naše činnost každým rokem vrcholí na letním stanovém táboře, který míváme na našem tábořišti u obce Studenec u Třebíče.

Kontakt na vůdkyni oddílu: Lenti - Lída Březinová, brezilid@gmail.com, telefon 724 604 519
Odkaz na samostatný web oddílu: 26d.skaut1stredisko.cz


72. chlapecký oddíl

To jsme my. 72. skautský oddíl působící v Brně Kohoutovicích a Žebětíně, začátkem roku 2017 čítající celkem 80 členů. Naše činnost je založená nejen na skautských, ale i na křesťanských základech.

Snad s výjimkou nemluvňat vedeme všechny chlapecké výchovné kategorie. Kulíšci jsou naši nejmenší, ale o to šikovnější předškoláci (benjamínci), Kamzíci a Mamuti jsou kluci prvního stupně ZŠ (vlčata), Luňáci, Jestřábi a Tučňáci jsou kluci druhého stupně ZŠ (skauti).

Tím to ale nekončí, ještě tu jsou Křivky a Cihly, kteří již aktivně vedou družiny a podílí se na širším vedení oddílu (roveři). A konečně nejmoudřejší a nejstarší družinou oddílu jsou Pižďuchové. Nelze zapomenout na Rakváče, kteří sice fungují v samostatném klubu oldskautů, ale jsou našimi velkými pomocníky a podporovateli.

Specifickou družinou jsou Tučňáci. Jde o chlapce se zrakovým, autistickým nebo jiným tělesným či mentálním postižením, kteří se ale i přes svůj hendikep dokážou maximálně zapojovat do dění v oddíle. V rámci Junáka jde o jedinou družinu svého druhu v České republice. I oni mají své schůzky a výlety, jezdí s námi na tábory a pro mnohé z nás jsou velkým příkladem nejen ve skautském životě.

Kontakt na vůdce oddílu: Čára - Jiří Březina, brezina.jir@gmail.com, telefon 775 958 899
Odkaz na samostatný web oddílu: 72.skaut1stredisko.cz


91. chlapecký oddíl

Naše Jednadevadesátka – 91. katolický chlapecký oddíl Junáka, patřící do střediska Ignis Brno, má za sebou od svého vzniku v roce 1946 již bohatou historii. Protože se snažíme vychovávat kluky podle křesťanských zásad, své děti nám svěřují rodiče nejen z území celého Brna, ale i z blízkého okolí.

V současné době má Jednadevadesátka přes 70 členů, ti nejmladší jsou v Hnědé šestce vlčat nebo v Zelené šestce vlčat na Vranově, ti starší jsou ve čtyřech skautských družinách – Ostřížích, Lišácích, Svištích a Jelenech.

Ke svým schůzkám se scházíme v klubovnách na Červeném kopci v zapůjčeném „domečku“ v horní části areálu léčebny dlouhodobě nemocných, od září 2016 se některé družiny scházejí opět v klubovně v areálu Starobrněnského kláštera na Mendlově náměstí. Vranovská Zelená šestka i družina Jelenů se schází v klubovně v areálu kláštera na Vranově u Brna.

Kontakt na vůdce oddílu: Jiří Potáček, jiri.potacek@gmail.com, telefon 737 457 915
Odkaz na samostatný web oddílu: 91.skaut1stredisko.cz


72+ oddíl oldskautů

Náš oddíl 72† vznikl v roce 2014 a našimi členy se stali vysloužilí členové 72. kohoutovického oddílu, kteří již dříve tvořili družinu s příznačným názvem Rakváči. Hned na začátku nás bylo osm (Čmelda, Doktor, Kovboj, Kuba, Kuna, Pif, Vodík, Šmuk). Později se přidal ještě Basník a Fejfi. Díky naší hodnotné a ušlechtilé činnosti se zdá, že se naše řady budou stále rozšiřovat. Oddíl pořádá mnoho tradičních i netradičních akcí - od různých přednášek pro své členy, přes víkendové akce až po letní tábor s vlastními dětmi.

Kontakt na vůdce oddílu: Doktor - Mgr. Petr Pakosta, petr@slavneobrazy.cz, telefon 608 969 108 (STS)


99. roverský kmen Hádes

Jsme roverský kmen Hádes. Náš název odkazuje na řeckou říši mrtvých, která je stejně jako náš kmen útočištěm mnoha různých lidí a stejně jako my ráda vítá další a další.

Vznikli jsme v roce 2017 z družiny Lišáků v 91. oddíle. Začínali jsme v sedmi, o tři roky později na táboře 2020 nás bylo už dvanáct. Postupně jsme zaměřili naši činnost i mimo hranice kmene: převzali organizaci legendární Vlajkové, začali jsme pořádat terénní hru pro skautskou i neskautskou veřejnost Hunger Games a vrcholem je zatím rádcovský kurz Fenrir. Podílíme se na organizaci střediskových jaráků i jiných akcí.

Jinak nás baví dřevárny, podzemí a puťáky všeho druhu. Naší specialitou jsou putovní tábory, nejdál zatím na čtrnáct dní v ukrajinských horách. Od podzimu 2020 se scházíme v klubovně 2. dívčího oddílu Nezmaři na Starém Brně.

Odkaz na fotogalerii.

Kontakt na vůdce oddílu: Janek - Jan Oujezdský, beleg.lu@gmail.com, telefon 728 643 579