Naše oddíly

Základ střediska Ignis Brno tvoří čtyři oddíly, které pracují s dětmi a mladými lidmi od věku Benjamínků (5 let) až po rovery a rangers (cca 18 let) - 26. dívčí oddíl, 27. chlapecký oddíl, 72. chlapecký oddíl a 91. chlapecký oddíl. Nedílnou součástí střediska je jeden oddíl oldskautů (72†) a roverský kmen Hádes.

26. dívčí oddíl

Kde my jsme, musí růže kvést, jsme skautky Brno dvacet šest!
Jsme dívčí oddíl s rozšířenou duchovní výchovou mající tradici, která přesahuje již 85 let. Vedoucí oddílu je Lenti – Lída Švédová, která jej za podpory svých zástupkyň vede.

Působíme při farnostech Staré Brno a Kohoutovice. Scházíme se v našich klubovnách na Křížkovského 23a, holky z Kohoutovic pak za laskavého svolení Žebětínské farnosti v Domku Svaté rodiny na Bašného 40 v Kohoutovicích.

Naše činnost každým rokem vrcholí na letním stanovém táboře, který míváme na našem tábořišti u obce Studenec u Třebíče.

Kontakt na vůdkyni oddílu: Lenti - Lída Švédová, lida.svedova@skaut.cz, telefon 724 604 519
Odkaz na samostatný web oddílu: 26d.skaut1stredisko.cz27. chlapecký oddíl

Náš oddíl vznikl v dubnu roku 2021, kdy naše žebětínská část 72. oddílu založila samostatný oddíl. Jsme hrdí, že máme na co navazovat! Vedeme kluky ke spolupráci a přátelství, které často setrvávají do dospělosti. Učíme naše děti duchovním hodnotám a křesťanským tradicím naší vlasti.

Působíme na faře v Brně-Žebětíně v naší malebné, nově zrekonstruované, klubovně. Aktuálně máme dvě vlčácké (Puštíci a Mamuti) a jednu skautskou družinu (Jestřábi).

Z našich akcí vždy vznikne hromada zážitků a vzpomínek! Důkaz o tom nesou naše kroniky.

Kontakt na vůdce oddílu: Kanón - Dominik Šalomon, dominik.sal03@gmail.com, telefon 739 092 555
Odkaz na samostatný web oddílu: 27.skaut1stredisko.cz72. chlapecký oddíl

To jsme my. 72. skautský chlapecký oddíl působící v Brně Kohoutovicích, v červnu roku 2021 čítající celkem 40 aktivních členů. Právě v červnu tohoto roku se od nás oddělila žebětínská část oddílu a založila vlastní 27. oddíl pod vedením Kanona. Naše činnost je založená nejen na skautských, ale i na křesťanských základech. V současné době máme čtyři družiny (Lemuři, Mufloni, Kondoři a Luňáci).

Nejmoudřejší a nejstarší družinou oddílu jsou Pižďuchové. Nelze zapomenout na Rakváče, kteří sice fungují v samostatném klubu oldskautů, ale jsou našimi velkými pomocníky a podporovateli.

Kontakt na vůdce oddílu: Čára - Jiří Březina, brezina.jir@gmail.com, telefon 775 958 899
Odkaz na samostatný web oddílu: 72.skaut1stredisko.cz91. chlapecký oddíl

Naše Jednadevadesátka – 91. katolický chlapecký oddíl Junáka, patřící do střediska Ignis Brno, má za sebou od svého vzniku v roce 1946 již bohatou historii. Protože se snažíme vychovávat kluky podle křesťanských zásad, své děti nám svěřují rodiče nejen z území celého Brna, ale i z blízkého okolí.

V současné době má Jednadevadesátka přes 70 členů, ti nejmladší jsou v Hnědé šestce vlčat nebo v Zelené šestce vlčat na Vranově, ti starší jsou ve čtyřech skautských družinách – Ostřížích, Lišácích, Svištích a Jelenech.

Ke svým schůzkám se scházíme v klubovnách na Červeném kopci v zapůjčeném „domečku“ v horní části areálu léčebny dlouhodobě nemocných, od září 2016 se některé družiny scházejí opět v klubovně v areálu Starobrněnského kláštera na Mendlově náměstí. Vranovská Zelená šestka i družina Jelenů se schází v klubovně v areálu kláštera na Vranově u Brna.

Kontakt na vůdce oddílu: Václav Potáček, vaclav.potacek@seznam.cz, telefon 732 767 774 (STS)
Odkaz na samostatný web oddílu: 91.skaut1stredisko.cz72+ oddíl oldskautů

Náš oddíl 72† vznikl v roce 2014 a našimi členy se stali vysloužilí členové 72. kohoutovického oddílu, kteří již dříve tvořili družinu s příznačným názvem Rakváči. Hned na začátku nás bylo osm (Čmelda, Doktor, Kovboj, Kuba, Kuna, Pif, Vodík, Šmuk). Později se přidal ještě Basník a Fejfi. Díky naší hodnotné a ušlechtilé činnosti se zdá, že se naše řady budou stále rozšiřovat. Oddíl pořádá mnoho tradičních i netradičních akcí - od různých přednášek pro své členy, přes víkendové akce až po letní tábor s vlastními dětmi.

Kontakt na vůdce oddílu: Doktor - Mgr. Petr Pakosta, petr@slavneobrazy.cz, telefon 608 969 108 (STS)99. roverský kmen Hádes

Jsme roverský kmen Hádes. Náš název odkazuje na řeckou říši mrtvých, která je stejně jako náš kmen útočištěm mnoha různých lidí a stejně jako my ráda vítá další a další.

Vznikli jsme v roce 2017 z družiny Lišáků v 91. oddíle. Začínali jsme v sedmi, o tři roky později na táboře 2020 nás bylo už dvanáct. Postupně jsme zaměřili naši činnost i mimo hranice kmene: převzali organizaci legendární Vlajkové, začali jsme pořádat terénní hru pro skautskou i neskautskou veřejnost Hunger Games a vrcholem je zatím rádcovský kurz Fenrir. Podílíme se na organizaci střediskových jaráků i jiných akcí.

Jinak nás baví dřevárny, podzemí a puťáky všeho druhu. Naší specialitou jsou putovní tábory, nejdál zatím na čtrnáct dní v ukrajinských horách. Od podzimu 2020 se scházíme v klubovně 2. dívčího oddílu Nezmaři na Starém Brně.

Odkaz na fotogalerii.

Kontakt na vůdce oddílu: Janek - Jan Oujezdský, beleg.lu@gmail.com, telefon 728 643 579