Naše oddíly

Základ střediska Ignis Brno tvoří pět oddílů, které pracují s dětmi a mladými lidmi od věku Benjamínků (5 let) až po rovery a rangers (cca 18 let) - 20. dívčí oddíl, 26. dívčí oddíl, 27. chlapecký oddíl, 72. chlapecký oddíl a 91. chlapecký oddíl. Nedílnou součástí střediska je také oddíl oldskautů (72†).

20. dívčí oddíl

Přátelství, víra, naděje, to nás pevně spojuje. Rozkvetem v slunečné kvítky, jsme skautky z Brna dvacítky!

Historie našeho oddílu sahá až do 30. let minulého století, kdy byl v Kohoutovicích založen 20. smíšený oddíl Junáka. Ve čtyřicátých letech byl oddíl po válce už pouze dívčí, avšak s nástupem komunistického režimu musel přerušit svou činnost. My jsme se ji rozhodly obnovit v říjnu roku 2022 oddělením od 26. dívčího oddílu.

Jsme brněnský dívčí oddíl s rozšířenou duchovní výchovou, scházíme se v Kohoutovicích, v Domku Svaté rodiny. Naše členky jsou rozdělené do družin podle věku (od mladších světlušek po starší skautky), které se schází každý týden. Každoročně také pořádáme celooddílové akce, mezi které patří i letní stanový tábor.

Kontakt na vůdkyni oddílu: Opi - Veronika Cihlářová, veronika.cihlarova@skaut.cz, telefon 731 848 801
Odkaz na samostatný web oddílu: 20.ignisbrno.cz/26. dívčí oddíl

Kde my jsme, musí růže kvést, jsme skautky Brno dvacet šest!

Jsme dívčí oddíl s rozšířenou duchovní výchovou mající tradici, která přesahuje již 85 let. Vedoucí oddílu je Rejnie – Anna Burianová, která jej za podpory svých zástupkyň vede.

Působíme při farnosti Staré Brno. Scházíme se v našich klubovnách na Křížkovského 23a.

Naše činnost každým rokem vrcholí na letním stanovém táboře, který míváme na našem tábořišti u obce Studenec u Třebíče.

Kontakt na vůdkyni oddílu: Rejnie - Anna Burianová, rejnie@skaut.cz, telefon 736 785 981
Odkaz na samostatný web oddílu: 26d.ignisbrno.cz27. chlapecký oddíl

Stůjme bratři v jednom šiku a společně při pokřiku spojme srdce v jeden klín dvacet sedm Žebětín!

Náš oddíl vznikl v dubnu roku 2021, kdy žebětínská část 72. oddílu založila samostatný oddíl. Jsme hrdí, že máme na co navazovat! Vedeme kluky ke spolupráci a přátelství, které často setrvávají do dospělosti. Učíme děti duchovním hodnotám a křesťanským tradicím naší vlasti.

Působíme na faře v Brně-Žebětíně v malebné, nově zrekonstruované, klubovně. Aktuálně máme dvě vlčácké smečky (Puštíci a Mamuti) a jednu skautskou družinu (Jestřábi).

Z našich akcí vždy vznikne hromada zážitků a vzpomínek! Důkaz o tom nesou naše kroniky.

Kontakt na vůdce oddílu: Kanón - Dominik Šalomon, dominik.sal03@gmail.com, telefon 739 092 555
Odkaz na samostatný web oddílu: 27.ignisbrno.cz72. chlapecký oddíl

My jsme bratři jak se patří, rádi ruku k dílu dáme, ničeho se nelekáme, všechno se dnes může stát, Brno dvaasedmdesát!

To jsme my. 72. skautský chlapecký oddíl působící v Brně Kohoutovicích, v roce 2023 čítající celkem 45 aktivních členů. V roce 2021 se od nás oddělila žebětínská část oddílu a založila vlastní 27. oddíl pod vedením Kanona. Naše činnost je založená nejen na skautských, ale i na křesťanských základech. V současné době máme pět družin (Kamzíci, Lemuři, Mufloni, Kondoři a Luňáci).

Nelze zapomenout na Pižďuchy a Rakváče, kteří sice fungují v samostatném klubu oldskautů, ale jsou našimi oddílovými předchůdci a v současnosti velkými podporovateli.

Kontakt na vůdce oddílu: Čára - Jiří Březina, brezina.jir@gmail.com, telefon 775 958 899
Odkaz na samostatný web oddílu: 72.ignisbrno.cz91. chlapecký oddíl

Náš 91. chlapecký oddíl Junáka, který patří do střediska Ignis Brno, má za sebou od roku 1946 bohatou historii. Snažíme se vychovávat kluky v souladu s přírodou, a také podle křesťanských hodnot. Naši členové jsou téměř ze všech koutů Brna a jeho blízkého okolí.

V současné době má náš oddíl 3 vlčácké šestky - Hnědou, Šedou a Zelenou. Máme také 4 skautské družiny - Ostříže, Sviště, Ježky a Jeleny. Nejstarší vedení je součástí družiny Kopyt.

Naše schůzky probíhají v klubovnách, kterou jsou v areálu Starobrněnského kláštera na Mendlově náměstí. Část oddílu se schází na Vranově, konkrétně Zelená šestka a družina Jelenů. Klubovny na Vranově jsou umístěny v klášteře Paulánů.

Kontakt na vůdce oddílu: Venca - Václav Potáček, vaclav.potacek@seznam.cz, telefon 732 767 774 (STS)
Odkaz na web oddílu: 91oddil.skauting.cz, starý web: 91.ignisbrno.cz72+ oddíl oldskautů

Náš oddíl 72† vznikl v roce 2014 a našimi členy se stali vysloužilí členové 72. kohoutovického oddílu, kteří již dříve tvořili družinu s příznačným názvem Rakváči. Hned na začátku nás bylo osm (Čmelda, Doktor, Kovboj, Kuba, Kuna, Pif, Vodík, Šmuk). Později se přidal ještě Basník a Fejfi. Díky naší hodnotné a ušlechtilé činnosti se zdá, že se naše řady budou stále rozšiřovat. Oddíl pořádá mnoho tradičních i netradičních akcí - od různých přednášek pro své členy, přes víkendové akce až po letní tábor s vlastními dětmi.

V roce 2022 se oddíl rozdělil na družinu Rakváčů a Pižďuchů, kteří přešli ze 72. oddílu.

Kontakt na vůdce oddílu: Doktor - Mgr. Petr Pakosta, petr@slavneobrazy.cz, telefon 608 969 108 (STS)