O nás

Ignis, lat. „plamen“ nebo také „oheň“, není pro nás nějaké náhodné slovo. Plamen nám symbolizuje Boží světlo, ochranu, život, sílu a energii. Chceme být druhým lidem (a hlavně dětem a mladým lidem) světlem ve tmě a ukazovat cestu tápajícím.

Oheň a kruh okolo ohně jsou také součástí skautské tradice, skautský slib se skládá u ohně a i naše středisko zahájilo svoji činnost u ohně. Kouzlo táborového ohně a kruhu je zkrátka součástí našeho výchovného působení.

Středisko vzniklo v roce 1. 1. 2017, což bylo slavnostně potvrzeno u zakládajícího ohně na základně Vranov 7. 1. 2017. Naše kořeny ale sahají daleko do minulosti – do roku 1933, kdy vznikl 26. dívčí oddíl, do roku 1945, kdy v Kohoutovicích vznikl 72. chlapecký oddíl, do roku 1946, kdy při farnosti sv. Tomáše vznikl 91. oddíl a konečně do roku 1968, kdy vzniklo středisko Řehoře Mendla, jehož jsme byli do počátku roku 2017 členy.

Jsme hrdí, že máme na co navazovat. Chceme rozvíjet, ale také uchovávat, prověřené skautské tradice, skautské principy a zákony. Naše oddíly používají promyšlený systém skautské výchovy: vedou děti ke spolupráci, týmovému duchu, všestrannému duševnímu a tělesnému rozvoji, kamarádství a samostatnosti.

Kde a jak působíme

V současné době máme celkem 240 členů, zatímco v 72. oddíle jsou děti a dospělí z Kohoutovic a Žebětína, v dívčím 26. oddíle a chlapeckém 91. oddíle jsou členové téměř ze všech částí Brna i blízkého okolí. Všechny oddíly nějakou formou spolupracují s farnostmi, kde mají klubovny (na Starém Brně, v Kohoutovicích, Žebětíně a na Vranově).

Členové našich oddílů jsou nedílnou součástí veřejného života ve svých obcích - podílíme se na úklidu okolí kluboven a okolní zeleně (tradiční akce typu Vysmejčenej park na Starém Brně nebo Čistý les v Kohoutovicích a v Novém Lískovci). Všechny oddíly participují na charitativní akci Tříkrálová sbírka a od již samotného vzniku tradice Betlémského světla odjíždějí vybraní členové do Vídně, kde jej spolu s dalšími skauty přebírají. Společně s dalšími brněnskými skauty předáváme občanům Betlémské světlo 23.12. při tradičním dnu otevřených dveří na radnici. Naši členové se rovněž podílejí na rozvozu Betlémského světla vlaky po celé republice.

Snažíme se působit i uvnitř skautské organizace - máme několik členů ve vedení vyšších organizačních jednotek. Dále zanecháváme instruktorskou stopu v Lesních školách a kurzech (např. GONG, Ekumenická lesní škola) či LYRA a dalších vůdcovských, čekatelských a rádcovských kurzech.

Pro skautskou veřejnost je také určen podzimní vytrvalostní turistický pochod Z Brna do Brna (100 km okolo Brna – v roce 2016 21. ročník) se stanovišti a podpůrnými týmy pro unavené účastníky, který pořádáme se spřáteleným střediskem Řehoře Mendla Brno.

Historie našeho střediska

Naše středisko vzniklo rozdělením 1. Řehoře Mendla Brno, při němž čtyři oddíly (26.,72.,91. a 72†) vytvořily nové středisko - zbývajících šest pokračuje v původním středisku.

Středisko Ignis navazuje na činnost svého mateřského střediska, které vzniklo na jaře roku 1968 na Starém Brně pod názvem 1. junácké středisko. Brně. Mezi zakládajícími oddíly tohoto střediska byly i náš dívčí 26. oddíl a chlapecký 91. oddíl. Již tehdy mělo přes 200 členů. Od 4. 12. 1968 se toto středisko přejmenovalo na „Junácké středisko Řehoře Mendela Brno I".

Poslední středisková rada se sešla 18. 8. 1970, poté byla činnost skautských organizací zakázána a historie jednotlivých oddílů byla spletitá - některé přešly pod pionýrské organizace a snažily se uhájit co největší část skautského programu v prostředí, které mu zrovna mnoho nepřálo, jiné svoji činnost ukončily.

Po roce 1989 br. Fakir středisko Řehoře Mendla obnovuje s 91. oddílem, 26. oddílem, 41. oddílem, 4. oddílem a 93. oddílem. Br. Fakir vedl středisko do roku 2001, kdy jej převzala s. Bejby - Brigita Kolářová. Činnost oddílů se prolínala s farností na Starém Brně, částečně v Kohoutovích a Žebětíně.

Základna Vranov