O nás

Středisko vzniklo na začátku roku 2017, což bylo slavnostně potvrzeno u zakládajícího ohně na základně Vranov 7. 1. 2017. Naše kořeny ale sahají daleko do minulosti – do roku 1931, kdy vznikl 20. kohoutovický, tehdy koedukonaný, oddíl, do roku 1933, kdy vznikl 26. dívčí oddíl, do roku 1945, kdy v Kohoutovicích vznikl 72. chlapecký oddíl, do roku 1946, kdy při farnosti sv. Tomáše vznikl 91. oddíl a konečně do roku 1968, kdy vzniklo středisko, jehož jsme byli do počátku roku 2017 členy.

Mateřské středisko vzniklo na Starém Brně pod názvem 1. junácké středisko v Brně. Mezi zakládajícími oddíly tohoto střediska byly i náš dívčí 26. oddíl a chlapecký 91. oddíl. Již tehdy mělo přes 200 členů. Od 4. 12. 1968 se toto středisko přejmenovalo na „Junácké středisko Řehoře Mendela Brno I".

Poslední středisková rada se sešla 18. 8. 1970, poté byla činnost skautských organizací zakázána a historie jednotlivých oddílů byla spletitá - některé přešly pod pionýrské organizace a snažily se uhájit co největší část skautského programu v prostředí, které mu zrovna mnoho nepřálo, jiné svoji činnost ukončily.

Po roce 1989 br. Fakir středisko Řehoře Mendla obnovuje s 91. oddílem, 26. oddílem, 41. oddílem, 4. oddílem a 93. oddílem. Br. Fakir vedl středisko do roku 2001, kdy jej převzala s. Bejby - Brigita Kolářová. Činnost oddílů se prolínala s farností na Starém Brně, částečně i v Kohoutovích a Žebětíně.

Jsme hrdí, že máme na co navazovat. Chceme rozvíjet, ale také uchovávat, prověřené skautské tradice, skautské principy a zákony. Naše oddíly používají promyšlený systém skautské výchovy: vedou děti ke spolupráci, týmovému duchu, všestrannému duševnímu a tělesnému rozvoji, kamarádství a samostatnosti.